Monthly Archives: januari 2020

Een flexibel wagenpark met een shortlease

Op zich is een leasing natuurlijk een geweldige formule. Ze maakt het namelijk voor bedrijven mogelijk om te investeren in een kwalitatieve, mooie auto zonder dat er daarvoor meteen een groot bedrag dient te worden betaald. Het nadeel van een leasing is dan weer dat ze doorgaans dient te worden afgesloten voor een zeer lange looptijd. Het is dan ook geen uitzondering dat een klassieke leasing over een looptijd beschikt van zo’n vier à vijf jaar. Het kan gelukkig ook anders. Door te kiezen voor een shortlease beschikt u namelijk over een flexibele leasingovereenkomst waar u wekelijks of maandelijks onderuit kunt. Lijkt dit u ook wel wat? Lees dan snel verder en kom alles te weten over de shortlease!

               Een flexibele leasingovereenkomst

Op het ogenblik dat u ervoor kiest om een standaard leasing af te sluiten weet u dat u een financiële verplichting aangaat voor een langere periode. Zoals reeds aangegeven wordt een leasingovereenkomst dan ook doorgaans afgesloten voor gemiddeld vier à vijf jaar. Dat geldt niet voor een shortlease. Afhankelijk van de exacte voorwaarden van de shortlease is het immers zo dat u de overeenkomst wekelijks of maandelijks kunt opzeggen. Heeft u dus met andere woorden op een zeker ogenblik een bepaalde auto niet meer nodig of wilt u graag gebruik kunnen maken van een ander exemplaar? In dat geval behoort dat met behulp van een shortlease altijd tot de mogelijkheden.

               Alle kosten zijn in een shortlease inbegrepen

Er zijn vandaag de dag nog steeds heel wat verschillende misverstanden die de wereld worden ingestuurd voor wat het afsluiten van een shortlease betreft. Nog steeds wordt er dan ook vaak aangehaald dat een shortlease bijzonder duur is. Dat is niet juist. Dit effect wordt echter gecreëerd door het feit dat alle vaste kosten voor de auto in de shortlease zijn inbegrepen. U kunt op dit vlak denken aan heel wat uiteenlopende kosten zoals met name:

 

  1. De autoverzekering die moet worden betaald voor de leasewagen in kwestie;
  2. De wegenbelasting welke is verschuldigd;
  3. De kosten voor het onderhoud dat de auto moet krijgen;

 

Wel is het belangrijk om steeds goed te controleren hoeveel kilometers er op maandbasis met het voertuig mogen worden gereden. In het merendeel van de gevallen is dit door uzelf als leasingnemer te bepalen, maar let op, wanneer het vooropgestelde aantal kilometers wordt overschreden is het mogelijk dat er hiervoor een meerprijs zal worden aangerekend.

               Meteen nieuwe auto ter beschikking als het moet!

Hoe interessant een standaard leasing in menig aantal situaties ook mag zijn, in het merendeel van de gevallen zult u kunnen vaststellen dat een shortlease toch een interessantere oplossing biedt. Dit geldt niet in het minst voor mensen die bijvoorbeeld snel nood hebben aan een nieuwe auto. Beschikt u al veel te lang over een bepaalde firmawagen en is de tijd nu rijp om daar verandering in te brengen? In dat geval is het altijd interessant om ervoor te kiezen om een shortlease af te sluiten. In bepaalde gevallen kunt u reeds binnen de termijn van amper vier uur over de gewenste wagen beschikken. Het mag dan ook duidelijk zijn, heeft u per direct nood aan een nieuwe auto voor uw zaak? Dan is het zeker interessant om daarvoor in de richting te kijken van een shortlease.