Monthly Archives: september 2013

Bedrijfskleding en anti-teken kleding

Ook in het bedrijfsleven komen je vaak teken tegen. Denk bijvoorbeeld aan bermen of plantsoenen. Ook in tuinen en braaklegging zijn vaak locaties waar veel teken voorkomen. Hier staan heel veel mensen niet bij stil, maar toch zijn deze locaties waar vaak teken voorkomen. Gedurende bij verschillende werkzaamheden komt men onverwachts in aanraking met de tekenbeet lyme. Echter wat erg belangrijk is om te weten zijn de consequenties ervan. Want de gevolgen van een tekenbeet is vaak niet te overzien, met name bij onvoldoende bescherming.

Wat is een teek en welke ziekte kun je door een tekenbeet oplopen?
Borrelia Lyme is een beroepsziekte. Deze ziekte kun je oplopen door een beet van een teek. Borrelia Lyme kan in chronische gevallen leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft echter een zorgplicht. Veel mensen weten dit niet, en maken daarom niet voldoende gebruik van hun rechten. De werkgever kan haar werknemers preventief beschermen met gecertificeerde persoonlijke beschermingsmaterialen. Een voorbeeld is Rovince.

Erg belangrijk:

Maak nooit gebruik van niet gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij het dragen van niet gecertificeerde teekwerende kleding loopt u enorme gezondheidsrisico’s!